đá quý Turquoise

Đá Ngọc Lam (Turquoise) phong thủy và đời sống

Turquoise_1

Người Ba Tư cho rằng:” Bàn tay mà mang một viên đá quý Ngọc lam thì chưa bao giờ nhìn thấy nghèo nàn”. Ở Mexico người