lân phong thủy

Tứ linh trong phong thủy mang ý nghĩa tốt đẹp nào

ban-biet-gi-ve-huyen-thoai-tu-linh-trong-van-hoa-viet-nam

Rông trong truyền thuyết được coi là con vật của trời, có quyền năng tối cao hơn các loài vật khác. Sự xuất hiện của Rồng