tác dụng đá ngọc bích

Đá Ngọc Bích (Nephrite) và ý nghĩa phong thủy của nó

1400

Theo phong thủy, người ta cho rằng đeo đồ trang sức bằng Đá Ngọc Bích như: mặt dây chuyền Đá Ngọc Bích, Vòng tay Đá Ngọc