ý nghĩa tượng hổ phong thủy

Tượng linh vật hổ và tác dung phong thủy của chúng

ho-vang-a204-02

Trong dân gian, hổ dược biết đến với hình tượng Chúa sơn lâm oai hùng của rừng già. Hình ảnh hổ được nhắc đến trong nhiều